Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava kuričov, obsluhy, plynových a tlakových zariadení a základná príprava kuričov VI. triedy

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava kuričov všetkých tried, obsluhy plynových a tlakových zariadení, Základná príprava kuričov VI. triedy

Obsah kurzu

bližšie pozrite stránku http://www.ohsas.eu.sk/vzdelavanie.php nutné potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Cieľová skupina

vek od 18 rokov, zdravotne spôsobilí

Certifikát kuričský preukaz,preukaz obsluhy, osvedčenie kuriča Poznámka k cene

nezávisle od počtu osvedčení a preukazov

Kontaktná osoba


+421 915 894 486
svec@ohsas.sk

Hodnotenie
Organizátor