Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov a revíznych technikov - ONLINE

ALUVIA s. r. o.

Popis kurzu

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z.

Obsah kurzu

Cieľom AKTUALIZACIE je oboznámiť sa s novými odbornými poznatkami a s predpismi v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení so zameraním na elektrické zariadenia a s ich dopadom na činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických oboznámiť sa s novými STN v oblasti elektrických zariadení.

Po absolvovaní obdrží účastník Potvrdenie o absolvovaní AOP

Cieľová skupina

Aktualizačná odborná príprava v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z.z. pre elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov, elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo prevádzky, revízných technikov (§ 21 – 24 vyhl. č. 508/2009 Z.z.)

Kontaktná osoba

Ladislav Horvat
+421 915 253 134
info@elektromajster.sk

Hodnotenie
Organizátor