Detail kurzu

Odborná príprava na skúšky - Revízny technik §24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z.

ALUVIA s. r. o.

Popis kurzu

Školenie je určené záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.).

Cieľová skupina

Cieľ

oboznámiť sa s požiadavkami týkajúcimi sa výkonávania činnosti revíznych technikov v rozsahu stanovenom prílohou č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z. pripraviť sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou.

Ukončenie školenia

Absolvent obdrží písomný doklad o absolvovaní školenia pre budúcich Revíznych technikov.

Kontaktná osoba

Ladislav Horvat
+421 915 253 134
info@elektromajster.sk

Hodnotenie
Organizátor