Detail kurzu

ONLINE - Zodpovedné verejné obstarávanie - príprava zákazky s environmentálnym aspektom – praktický workshop

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Aktuálne európske smernice a národná legislatívna úprava verejného obstarávania zdôrazňujú tri základné ciele – sociálna inklúzia, ochrana životného prostredia, inovácie. Nie je možné ignorovať tieto ciele, potrebujeme ich plniť pre verejný prospech všetci, súkromný sektor aj verejný sektor, ktorý by mal ísť príkladom. V neposlednom rade sú tieto ciele obsahom smerníc, nariadení EÚ a zákona o verejnom obstarávaní.

Obsah kurzu

  • Zákonné inštitúty viažuce sa k  problematike sociálneho, environmentálneho, inovatívneho verejného obstarávania

  • Opis predmetu zákazky, podmienky účasti, hodnotiace kritériá, osobitné podmienky zmluvy so zohľadnením uvedených cieľov

  • Zodpovedné verejné obstarávanie vyjadrené v súťažných podkladoch a v oznámení/výzve

  • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní výrazne prispela nielen k napĺňaniu princípov ale aj k ochrane životného prostredia

  • Zdroje zodpovedného verejného obstarávania

  • Praktický príklad verejného obstarávania zákazky s environmentálnymi aspektmi

  • Vaše problémy a otázky. 

Cieľová skupina

Určené pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov, osoby podľa § 8 ZVO, uchádzačov/záujemcov/účastníkov.
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor