Detail kurzu

BRATISLAVA - Zákazka s nízkou hodnotou a podlimitná zákazka v kontexte nového informačného systému eForms – praktický workshop

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad spojený so zadávaním zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek aj v kontexte nového informačného systému eForms. Školenie je doplnené o praktické ukážky ako pracovať v IS eForms.

Obsah kurzu

Vyhlasovanie nových zákaziek je možné už len v prostredí systému eForms, ktorý v plnej miere nahradil IS ZÚ a obsahuje všetky typy formulárov.

-          Čo je eForms

-          Ako realizovať zákazky s nízkou hodnotou a podlimitné zákazky

-          Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

-          Aktuálne finančné limity

-          Podmienky účasti

-          Zábezpeka

-          Kritéria na vyhodnotenie ponúk

-          Povinné náležitosti výzvy pre zákazku s nízkou hodnotou

-          Lehoty na predkladanie ponúk pri zákazke s nízkou hodnotou

-          Ako vyhlasovať zákazky s nízkou hodnotou v novom IS eForms

-          Praktická ukážka Výzva na predkladanie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou

-          Ako vykonať opravu zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s nízkou hodnotou

-          Praktická ukážka vypĺňania formulára pre súhrnnú správu, a referenciu

-          Praktická ukážka Výzva na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke

Cieľová skupina

Verejní obstarávatelia, uchádzači vo verejnom obstarávaní, záujemcovia a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, zamestnanci verejnej správy, samosprávy

Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom dňa, teplé a studené nápoje, skvelá káva z kávovaru

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor