Detail kurzu

ONLINE - "Verejné obstarávanie - prienik sveta zákaziek a eurofondov" vrátane aktuálnych noviniek

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Pohľad na verejne obstarávanie optikou zákona a eurofondových pravidiel, vrátane nových legislatívnych zmien - vhodné pre účastníkov, ktorí pracujú s obstarávaním ako aj eurofondovými projektami, ktoré vyžadujú obstarávanie. 

Obsah kurzu

-       Ostatné novely zákona o verejnom obstarávaní a ich aplikácii v praktickom živote verejného obstarávateľa, problematické aspekty „veľkej“ novely zákona o verejnom obstarávaní, účinnej od 31.3.2022

-          Novinky v eurofondových zákazkách v rámci programového obdobia 2014-2020 – Jednotná príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania, verzia 3 účinná od 19.4.2023

-       Nové programové obdobie 2021-2027 a nová úloha ÚVO ako sprostredkovateľského orgánu pri kontrole zákaziek financovaných z programu Slovensko, predstavenie Príručky k verejnému obstarávaniu pre nové programové obdobie

-          Prípravné trhové konzultácie: dobrá pomôcka pre verejných obstarávateľov aj uchádzačov/záujemcov

-          Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, vylúčenie pre nesplnenie podmienok účasti

-          Zákazky s nízkou hodnotou vs. eurofondové zákazky s nízkou hodnotou

-          Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní so zameraním na fondy EÚ

-          Finančné opravy (korekcie) vs. správne delikty za porušenie pravidiel verejného obstarávania

-          Zistenia ÚVO a zistenia riadiacich orgánov a auditov

-          Modelové prípady (nájdite chyby vo verejnom obstarávaní)

-          Rozdeľovanie zákaziek na časti vs. nedovolené rozdelenie predmetu zákazky

Cieľová skupina

Seminár určený pre: verejných obstarávateľov, obstarávateľov, záujemcov, uchádzačov o verejné zákazky, kontrolórov na riadiacich orgánov, ÚVO, NKÚ, audítorov na Ministerstve financií SR a Úrade vládneho auditu, žiadateľov o príspevok z fondov EÚ, konzultačné, poradenské spoločnosti, advokátske kancelárie, ktoré poskytujú služby v oblasti verejného obstarávania a ďalších.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor