MEDISON ACADEMY, s.r.o.

Vzdelávacie inštitúcia,  špecializovaná na poskytovanie odborných a špecializovaných školení v oblasti:
  • v oblasti hygieny práce a pracovného prostredia
  • preventívnych  lekárskych prehliadky 
  • akreditované vzdelávacie programy pre získanie odbornej spôsobilosti podľa zákona 355/2007 o podpore, ochrane a rozvoji verejného zdravia

Odborný garant školení - MUDr. Soňa Kešeláková, pracovný lekár


   


Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín