Detail kurzu

Nemčina (nemecký jazyk) - klasické alebo miniskupinové kurzy nemeckého jazyka - úroveň: začiatočníci, mierne pokročilí, stredne pokročilí

Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline

Popis kurzu

Zvládnutie nemeckého jazyka na príslušnej úrovni.

Obsah kurzu

Učebnica Tangram Aktuell 1, 2, 3, Z, intenzita: 1× týždenne 2 vyuč.hodiny alebo 1× týždenne 3 vyuč.hodiny, rozsah: 1 blok – 24 vyuč.hodín

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o zdokonalenie sa v nemeckom jazyku.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní kurzu s celoslovenskou platnosťou. Poznámka k cene

2 týždne pred začiatkom kurzu 5%-ná zľava, rodinné zľavy, cena učebnice 13,25 €

Kontaktná osoba

Mgr. Gabriela Vyletelová
+421 41/513 50 42
jazyky@uniza.sk

Hodnotenie
Organizátor