Ustav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline

Ústav celoživotného vzdelávania je stredisko zabezpečujúce systém kontinuálneho vzdelávania pre všetky vekové kategórie s kvalitným systémom podpory štúdia sledujúc najnovšie vývojové trendy vedy a techniky. Je integrálnou súčasťou Žilinskej univerzity a ponúka komplexné služby v oblasti ďalšieho vzdelávania.

Pri tvorbe a realizácii flexibilných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania využíva odborné zázemie univerzity, spoluprácu zmluvných partnerov a odborníkov z praxe. Programy a kurzy sú realizované čo najbližšie k učiacim sa, s podporou prostriedkov informačných a komunikačných technológií.

V rámci svojej organizačnej štruktúry ponúka odborné vzdelávanie, jazykové vzdelávanie i záujmové vzdelávanie pre seniorov.

Záujemcom poskytne odborné poradenstvo pri výbere optimálneho vzdelávacieho programu a tým i asistenciu pri budovaní kariéry, organizuje kurzy umožňujúce získanie „prenosných“ schopností a zručností, ktoré sú dôležité na presadenie sa na trhu práce, v spolupráci s firmami a organizáciami pripraví programy a kurzy „šité na mieru“ a prispieva tak k rozvoju konkurencieschop­nosti objednávateľa, pre individuálnych záujemcov, organizácie i zamestnancov univerzity ponúka kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín