Subway Language Centre

Sme jazyková škola s výnimočnou vyučovacou metódou. Tajomstvom našej výučby je simulovanie bežných životných situácií, s ktorými sa môže človek v zahraničí stretnúť. Uvedomujeme si , aké je ťažké pochopiť gramatiku cudzieho jazyka, aj preto sme zvolili najľahšiu metódu , ako ju čo najefektívnejšie sprostredkovať. Pravidlo „gramatika je cestou k jazyku“ je dávno históriou. Naším heslom je „jazykom ku gramatike“. Naša jazyková škola ponúka kurzy štandardné, konverzačné, ale aj firemné a individuálne. Kurzy sú vedené vo východiskovom jazyku /angličtina, taliančina/ tak, aby sa čo najviac rozvíjala Vaša slovná zásoba. Naším zámerom je dosiahnuť, že sa budete do školy tešiť.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín