Detail kurzu

Biznis koučing výcvik - ICF certifikovaný

Business Coaching College

Popis kurzu

MEDZINÁRODNE CERTIFIKOVANÝ (ICF)  VÝCVIK V KOUČOVANÍ: Biznis koučing – zmysel a techniky koučovania v biznise  ICF Approved Program: Business coaching – meaning and mechanics of coaching in businessPočas 5 modulov sa naučíte viest efektívny koučovací rozhovor na pracovné aj osobné témy. Používať 5-krokovú pyramídovú štruktúru vedenia rozhovoru, ktorá je jednoduchá, logická a zrozumiteľná. Pochopíte všetky kľúčové kompetencie kouča. Navyše získate Diplom Business Coaching Trained Coach. Vzdelanie požadované pre medzinárodnú certifikáciu. Koučovacie zručnosti, ktoré môžete okamžite využiť v praxi. Získate tiež koučovacích kolegov, s ktorými budete môcť spolupracovať medzi modulmi aj po nich.

Obsah kurzu

1. modul: Od problému k riešeniu Mám problém… A čo chcete namiesto neho? Koučing sa stal veľmi… Viac…www.kouco­vaciaskola.sk

2. modul: Od otázky k odpovedi Väčšinou sa nás ľudia pýtajú na veci, na ktoré poznáme odpoveď. Viac…www.kouco­vaciaskola.sk

3. modul: Od obsahu k spôsobu V bežnom živote nás zaujíma predovšetkým obsah toho… Viac…www.kouco­vaciaskola.sk

4. modul: Od presvedčení k hodnotám Na živote je toho viac ako plniť úlohy a dosahovať ciele. Čo však má… Viac…www.kouco­vaciaskola.sk

5. modul: Od aktivity k zmyslu Koučovacie zručnosti rovnako ako aj iné zručnosti, sú len technické… Viac…www.kouco­vaciaskola.sk

Cieľová skupina

Výcvik je určený pre ľudí z biznisu, pre riadiacich pracovníkov, pre budúcich koučov a pre každého kto pracuje s ľuďmi. Je vedený interaktívnym spôsobom a silne zameraný na prax.

Certifikát BCTC - Business Coaching Trained Coach, ACSTH a CCE certifikované hodiny(ICF) Poznámka k cene

cena za 6-mesačný kurz

Kontaktná osoba

Zuzana Karpinska,
+ 421 0905659188
karpinska@koucovaciaskola.sk

Hodnotenie




Organizátor