Business Coaching College

Business Coaching College( www.koucovaciaskola.sk) poskytuje medzinárodne certifikované (ICF) výcviky v koučingu pre budúcich koučov aj pre manažérov používajúcich manažérsky koučovací štýl. Business Coaching College poskytuje aj vnútrofiremné vzdelávanie v oblasti koučingu, zavádzanie koučovacej kultúry do firiem a tak isto koučovanie tímov a jednotlivcov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín