Detail kurzu

Využitie certifikovaných referenčných materiálov v laboratórnej praxi

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

  • Nadväznosť a kalibrácia v chemických meraniach
  • Nepriame merania s využitím aproximujúcich funkcií
  • Príprava a charakterizácia CRM
  • Využitie CRM v procese kalibrácie a validácie
  • Požiadavky na CRM
  • Príprava a ohodnotenie laboratórnych RM

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov laboratórií, najmä s chemickým zameraním , ktorí pracujú s referenčnými materiálmi.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor