Detail kurzu

Popis kurzu

 • Efektívne zvládnuť proces delegovania
 • Minimalizovať straty spôsobené nedorozumením pri zadávaní úloh
 • Zoznámiť sa a zvládnuť metodiku delegovania úloh
 • Princípy určovania a rozdeľovania priorít každodenných činností za účelom efektívneho delegovania úloh

Obsah kurzu

 • Delegovanie – manažérska technika, definícia, najefektívnejší štýl riadenia
 • Základné princípy delegovania – prečo delegovať, výhody delegovania
 • Analýza práce – analýza úloh, ktoré robím z hľadiska delegovania; čo je vhodné delegovať a čo je lepšie nedelegovať
 • Plánovanie delegovania – ciele, termíny, aký štandard sa má dosiahnuť, aké právomoci delegovať
 • Metodika delegovania – výber pracovníka, definícia a zadanie úlohy, konzultácia (spätná väzba o porozumení úlohy), kontrola, podporovanie, vyhodnotenie
 • Motivácia a úrovne právomoci
 • Podpora delegovania – vyjadriť dôležitosť úlohy, zvážiť uvoľnenie z bežných povinností
 • Obavy a predsudky z delegovania
 • Rady pre efektívne delegovanie, bariéry delegovania
 • Spätná väzba a ocenenie

Cieľová skupina

riadiaci pracovníci, všetky úrovne manažmentu

Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté študijné materiály a občerstvenie

Hodnotenie
Organizátor