Detail kurzu

Popis kurzu

Porozumenie významu delegovania v kontexte riadenia výkonu pracovníkov, ich motivácie a rozvoja. Osvojiť si zručnosti delegovania, ktoré sú kľúčové pri dosahovaní efektívnych výsledkov prostredníctvom podriadených.

Obsah kurzu

 • Delegovanie ako nástroj riadenia výkonu
 • Delegovanie ako nástroj motivácie a rozvoja pracovníkov
 • Kontext delegovania v rámci štýlovej flexibility manažéra
 • Delegovanie ako rovnováha úlohy, právomoci a zodpovednosti
 • Prečo manažéri nedelegujú
 • Čo a komu je možné delegovať
 • Čo je nedelegovateľné
 • Matica delegovania
 • Postup delegovania
 • Vedenie rozhovoru o delegovaní – komunikácia
 • Námietky a otázky pracovníka
 • Kontrola a podpora pri delegovaní

Cieľová skupina

 • Vedúcim pracovníkom
 • Tím lídrom
 • Manažérom všetkých úrovní

Kontaktná osoba

Ing. Petra Očovanová
+421 907 184 493
aio@aioeducation.sk

Hodnotenie
Organizátor