GtoG, s.r.o.

G to G je mladá spoločnosť, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a komplexným rozvojom ľudského potenciálu. Hlavným zámerom spoločnosti je byť sprievodcom pre svojich zákazníkov na ceste k objaveniu a naplneniu potenciálu jedinca, tímu či celej spoločnosti.

Našou ambíciou je, aby programy, ktoré ponúkame, odrážali najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a rozvoja zamestnancov, boli použiteľné v praxi a zároveň prinášali želaný efekt v práci zákazníkov.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín