Detail kurzu

Delegovanie

GtoG, s.r.o.

Popis kurzu

Efektívnosť manažéra a rast jeho tímu často závisia na schopnosti manažéra delegovať. Cieľom modulu je preto pozrieť sa spoločne na to, či má význam delegovať aj vo vašej práci. Spoločne si identifikujeme najčastejšie bariéry, ktoré bránia manažérom presunúť časť práce na svojich ľudí. Zistíte, kto je najvhodnejší kandidát na prijatie delegovanej úlohy, ako aj to, ktoré úlohy je možné delegovať. Získate návod, ako by mal vyzerať spôsob zadávania (delegovania) konkrétnej úlohy vašim ľuďom, ktoré informácie je potrebné odovzdať. Na záver zistíte, čo robiť v situácii, ak zamestnanec úlohu nezvládol na požadovanej úrovni.

Obsah kurzu

 • Čo je a čo nie je delegovanie
 • Čo prinesie delegovanie manažérovi?
 • Bariéry efektívneho delegovania
 • Ako identifikovať vhodnú úlohu a vhodného pracovníka
 • Ako delegovať – kroky k efektívnemu delegovaniu
 • Post – delegovacie činnosti
 • Zásady úspešného delegovania
 • Čo robiť v situácii, ak zamestnanec úlohu nezvládne
 • Praktický nácvik so získaním spätnej väzby

Cieľová skupina

 • Manažérov, Podnikateľov
 • Špecialistov zaoberajúcich sa prácou s ľuďmi

Kontaktná osoba

Mgr. Ivana Miklovič, PhD.
+421 908 173 059
gtog@gtog.eu

Hodnotenie
Organizátor