Detail kurzu

Efektívne delegovanie na podriadených

Cadet Go Slovakia, s. r. o.

Popis kurzu

Cieľ kurzu:
Naučiť manažerov techniky delegovánia, techniky zadávánia úkolov a odovzdávanie správnej zodpovednosti k plněniu úkolov.
Znížiť stres manažéra a jeho přetiaženie z operatívy.
Odbúranie vnútorných zábran, ktoré bránia delegovániu.

Trvanie kurzu:
1 deň, 8 hodín
Začiatok a koniec školenia: 9,00 - 16,30 hodín
Miesto konania: Cadet Go, Agátova 22, Bratislava 4

Obsah kurzu

Obsah kurzu:
Analýza stávajúceho štýlu vedenia, ich plusy a mínusy, riziká
Naše vnútornéí bariéry, ktoré bránia delegovániu
Situačne vedenie a zadávání úkolov pri delegovaní
Ako predávať zodpovědnosť
Ako motivovať pri delegovaní
Zpětná vazba jako nedílná součást delegovaní
Nácviky a simulácia delegovaní
Prehľad najčastejších chýb

Metódy:
Teorie a vysvetlenie
Nácviky a simulácia situácií
Nácvik delegovaní

Poznámky:
Preťaženie a stres manažérov je dnes na dennom poriadku. Ako ale znížiť množstvo zatěžujúcej operativy a získať čas k skutočnému vedení lidí? Ako pomócť druhým v odbornom raste? Prečo sa tak často bojíme delegovať na druhých?

V cene pracovné materiály, obed, občerstvenie, Fix-Coaching


Cieľová skupina

Najvhodnější pre:
Manažérov všetkých stupňov, vedoucích týmov, vedoucích projektov.

Kontaktná osoba


02 526 223 80
info@cadetgo.sk

Hodnotenie
Organizátor