Detail kurzu

Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi

Ing. Vladimír Švec – OHSAS

Popis kurzu

pravidelné ročné vzdelávanie zamestnacov pracujúcich s akýmikoľvek chemickými faktormi, aj s pesticídmi a agrochemikáliami

Obsah kurzu

podľa nar. vlády 355/2006 Zz a chemického zákona

Cieľová skupina

všetkým zamestnacom

Certifikát Osvedčenie na činnosť s chemickými faktormi

Kontaktná osoba


+421 915 894 486
svec@ohsas.sk

Hodnotenie
Organizátor