Detail kurzu

Timemanagement alebo ako stihnúť viac a cítiť sa dobre

Developium s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom tréningu je umožniť účastníkom identifikovať rezervy osobnej a pracovnej efektívnosti v súvislosti s využívaním času. Zároveň im poskytnúť vhľad, nástroje a techniky na zvládnutie týchto bariér ako aj oboznámiť ich s princípmi efektívneho delegovania a pomôcť im implementovať nové správanie do profesionálneho a osobného života.

Obsah kurzu

Ako efektívne riadiť seba v čase?

 • od riadenia času k riadeniu seba
 • zvládanie niekoľkých úloh naraz-cvičenie na stanovovanie priorít
 • zásady riadenia času a histrociký vývoj riadenia v čase a dopad na naše fungovanie
 • metódy a techniky riadenia času, zostavenie osobného časového profilu

Psychológia času

 • príčiny ťažkostí s časom, identifikácia a eliminácia „zlodejov“ času a nastavovanie individuálnych a skupinových zvládavacích stratégií
 • štatistická krivka výkonnosti
 • analýza využívania pracovného času
 • ABC analýza pracovných priorít
 • plánovanie času, vzorka dňa, sebariadenie v čase
 • prokrastinácia – potreba odkladať dokončenie úloh

Teórie a prístupy k zvládaniu času

 • Coveyho princíp – najdôležitejšie najskôr a 7 princípov vysoko efektívnych ľudí
 • Allanov princíp – hlava nie je pamäťové méídium – mať všetko spravené a vyprázdnený „Inbox v hlave“ od dennej operatívy (vzletová dráha) k životným cieľom a snom (letová dráha 50.000 stôp)
 • Tracyho princíp – najskôr zjedzte žabu – vysporiadanie sa s úlohami, ktoré nás oberajú o chuť ich dokončiť a riešiť

Základné princípy delegovania

 • čo na koho delegovať
 • postup delegovania
 • efektívne delegovanie a rozdeľovanie zodpovedností

Cieľová skupina

Tréning Timemanagement je určený pre všetky skupiny zamestnancov komerčných firiem, podnikateľov, živnostníkov, zamestnancov verejnej správy ako aj uchádzačov o prácu, ktorí potrebujú efektívnejšie využívať čas, stíhať viac a cítiť sa dobre.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Pirohová
+421 904 491 293
katarina.pirohova@developium.sk

Hodnotenie
Organizátor