Detail kurzu

Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

  • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 120 hodín (3 týždne),
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na krajskom riaditeľstve hasičského záchranného zboru (podľa miesta bydliska žiadateľa) a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti,
  • hlavným cieľom základnej odbornej prípravy fyzických osôb je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti technika požiarnej ochrany,

Kontaktná osoba

Ing. Milan Belo-Caban
+421 904 685 387
info@firecenter.sk

Hodnotenie
Organizátor