Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany

Fire Center s.r.o.

Popis kurzu

  • aktualizačná odborná príprava špecialistov požiarnej ochrany je vykonávaná v rozsahu najmenej 50 hodín,
  • hlavným cieľom aktualizačnej odbornej prípravy ŠPO je získanie teoretických vedomostí, praktických skúseností a aplikačných postupov, ktoré sú potrebné na riadny výkon činnosti špecialistu požiarnej ochrany,
  • odborná spôsobilosť sa overuje skúškou na ministerstve vnútra Slovenskej republiky – prezídiu hasičského a záchranného zboru a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti

Cieľová skupina

Špecialista požiarnej ochrany

Kontaktná osoba

Ing. Milan Belo-Caban
+421 944 044 832
info@firecenter.sk

Hodnotenie
Organizátor