Detail kurzu

Taric - Zákazy a obmedzenia (len individuálne, školenie šité na mieru presne pre potreby spoločnosti)

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základný a ucelený prehľad o predpisoch v oblasti zákazov a obmedzení tovarov a vedieť určiť, ktorý konkrétny tovar podlieha zákazom a obmedzeniam a aké podmienky musia byť splnené pri jeho dovoze, vývoze a tranzite a zároveň sa oboznámiť s používaním a orientáciou v aplikácii TARIC.

Cena školenia sa odvíja od počtu hodín. 1 hodina/40,- Eur.

Maximálny počet účastníkov školenia 20 (aj v závislosti od aktuálnych pandemických opatrení).

Školenie je možné uskutočniť v našich ale aj vo Vašich priestoroch spoločnosti.

Obsah kurzu

 • Účel TARICovej databázy
 • Legislatívny základ TARICu
 • Obsah TARICu
 • Hlavné pojmy TARICu
 • Zákazy a obmedzenia – legislatívny základ
 • Netarifné opatrenia – zákazy dovozu a vývozu
 • Netarifné opatrenia – netarifné kvóty
 • Netarifné opatrenia – obmedzenia dovozu a vývozu
 • Zákazy a obmedzenia pre dovoz a vývoz tovarov
 • Zákazy a obmedzenia ako súčasť obchodno-politických opatrení (časové, hmotnostné, druhové a územné).
 • Riešenie otázok z oblasti TARICu a Zákazov a obmedzení pri dovoze a vývoze tovarov podľa požiadaviek účastníkov školenia.

Cieľová skupina

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie dováža alebo vyváža tovar, predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“) a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

nie sme platcami DPH

Hodnotenie
Organizátor