Detail kurzu

Jazykové kurzy - anglický, nemecký jazyk

Mgr. Mária Nárožná - HOUSERVICES

Popis kurzu

Hlavným cieľom kurzu je naučiť poslucháčov efektívne komunikovať v cudzom jazyku, preto pri výučbe používame takzvaný komunikatívny prístup. Výučba je zameraná na vyvážený rozvoj všetkých štyroch jazykových zručností – počúvanie a čítanie s porozumením, písanie a hovorený prejav.

Obsah kurzu

Študent si môže vybrať z nasledovných foriem výučby:

* intenzívna forma – kurz prebieha tri mesiace, október – december, január – marec, apríl – jún, v rozsahu 90 vyučovacích hodín, trikrát týždenne po tri vyučovacie hodiny, alebo dvakrát týždenne po štyri vyučovacie hodiny, za školský rok môžete stihnúť tri ročníky, kurz doporučujeme záujemcom, ktorí sa chcú naučiť rýchlo cudzí jazyk.

* polointenzívna forma – kurz prebieha päť mesiacov, september-január, február-jún, v rozsahu 45 vyučovacích hodín, výučba dvakrát do týždňa po 2 vyučovacie hodiny, alebo jedenkrát týždenne po 4 vyučovacie hodiny, za školský rok stihnete dva ročníky

* štandardná forma – kurz prebieha osem mesiacov, október-máj, v rozsahu 130 vyučovacích hodín, výučba prebieha dvakrát týždenne po 2 hodiny, alebo jedenkrát týždenne po 4 hodiny, kurz doporučujeme záujemcom na opakovanie a udržiavanie už získaných vedomostí a tým, ktorým nevadí, že napredujú pomalšie

Cieľová skupina

mladí ľudia vo veku nad 15 rokov a dospeli

Kontaktná osoba

Mgr. Lucia Vanková
+421 905 909 761
jazykynarozna@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor