Detail kurzu

Slovenčina ako cudzí jazyk

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného i profesionálneho života.

Obsah kurzu

 • nadviazať spoločenský kontakt (pozdraviť, predstaviť sa)
 • uviesť osobné údaje
 • ospravedlniť sa
 • predstaviť svoju rodinu
 • vedieť sa ubytovať
 • vysvetliť cestu, zistiť informácie týkajúce sa cestovania
 • vyjadriť časový údaj
 • objednať si v reštaurácii
 • hovoriť o dennom programe a aktivitách voľného času
 • požiadať o informáciu / poskytnúť informáciu
 • požiadať o službu na pošte, v banke čistiarni, kaderníctve …, o tovar v oddeleniach obchodného domu
 • opísať/charak­terizovať osobu
 • porozumieť správu o počasí/informovať o počasí
 • porozumieť inzeráty s nehnuteľnos­ťami/reagovať na ne´/hovoriť o bývaní
 • porozumieť informácie v katalógu cestovných kancelárií/hovoriť o dovolenke/ko­níčkoch
 • vyjadriť sťažnosť/dožadovať sa nápravy
 • porozumieť inzeráty s ponukou pracovných miest
 • vyjadriť časový údaj

A postupne rozvíjať ďalšie jazykové schopnosti. Spravidla sa realizuje individuálnou formou !

Cieľová skupina

cudzinci s komunikačným jazykom : AJ / NJ / FJ / TJ / ŠJ / RJ / MJ

spravidla sa vyučuje individuálne nakoľko sú rôzne "východzie" jazyky k slovenčine a  doterajšia úroveň komunikačných zručností v slovenčine


Poznámka k cene

individuálnou formou : 15,- eur / 60 min

Hodnotenie
Organizátor