Detail kurzu

Interný audítor, manažér kvality a inšpektor inšpekčných orgánov podľa STN EN ISO/IEC 17020: 2012

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Získanie poznatkov pre systém manažérstva kvality inšpekčných orgánov.

Obsah kurzu

  • Praktické poznatky z riešenia konkrétnych úloh MK v praxi
  • Výmena skúseností a poznatkov z oblasti zabezpečovania a udržiavania systému manažérstva kvality
  • Nástroje zlepšovania systému manažérstva
  • Podnety na riešenie požiadaviek praxe
  • Úlohy manažéra kvality – organizácia interných auditov
  • Úlohy manažéra kvality – nápravné a preventívne opatrenia
  • PANELOVÁ DISKUSIA – Vystúpenia účastníkov seminára s prezentáciou konkrétnych poznatkov a problémov z činnosti interného audítora
  • PANELOVÁ DISKUSIA – Výmena skúseností a poznatkov z praktického výkonu interného auditu

Cieľová skupina

Kurz je určený pre zamestnancov inšpekčných orgánov.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní odborného kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor