Detail kurzu

ISO/IEC 17025: 2017 – procesy v laboratóriu a praktické skúsenosti

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti systému kvality.

Obsah kurzu

  • Filozofia normy
  • Vybrané požiadavky normy
  • Procesy v laboratóriu
  • Manažment rizík v skúšobnom laboratóriu – aplikácia v laboratóriu
  • Prípadové štúdie

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti spojené s požiadavkami podľa tejto normy, pre pracovníkov útvarov riadenia kvality, manažérov kvality podľa tejto normy.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor