Detail kurzu

Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre firemných metrológov

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

  • ÚLOHA METROLÓGIE VO FIRME, METROLOGICKÉ ZABEZPEČENIE MERADIEL A MERACÍCH ZARIADENÍ
  • SYSTÉM MANAŽÉRSTVA MERANÍ A SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
  • METROLOGICKÝ KONFIRMAČNÝ SYSTÉM, URČOVANIE KONFIRMAČNÝCH INTERVALOV
  • PROCESY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA MERANÍ
  • MONITOROVANIE A MERANIE, ANALÝZA A ZLEPŠOVANIE
  • ŠTATISTICKÉ RIADENIE MERACÍCH PROCESOV, REGULAČNÉ DIAGRAMY
  • SPOSOBILOSŤ MERACÍCH PROCESOV

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre metrológov vo firmách, zamestnancov kalibračných laboratórií, skúšobní a útvarov manažérstva kvality, ktorí vykonávajú kalibráciu príslušných meradiel.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Hodnotenie
Organizátor