Detail kurzu

Metrologické zabezpečenie meradiel v chemických laboratóriách

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Zvyšovanie odbornosti v oblasti merania.

Obsah kurzu

  • Metrologické zabezpečenie určených meradiel v oblasti fyzikálno-chemických meraní
  • Metódy merania v chémii a ich validácia
  • Aplikácia CRM pri zabezpečení nadväznosti v chémii
  • Meranie pH a elektrolytickej konduktivity
  • Neistoty pri meraní a ich interpretácia

Cieľová skupina

Kurz je určený najmä pre zamestnancov v chemických laboratóriách

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Hodnotenie
Organizátor