Detail kurzu

Kreatívne písanie a komunikácia

EuroView, s.r.o.

Popis kurzu

Zlepšenie písomnej komunikácie, zvýrazniť dôležitosť textovej komunikácie pri marketingových úspechoch firmy, naučiť účastníkov rozvojového programu základným pravidlám prezentačných textov, tréning kreatívneho písania a monitoring firemnej písomnej kultúry.

Obsah kurzu

  • textová komunikácia a jej využitie pre váš biznis
  • reklama ako rozprávanie, marketing ako silný príbeh
  • príprava textu, redigovanie, editovanie, uverejnenie, prednes
  • pravidlá písomnej komunikácie, etika verzus estetika
  • ako nerobiť v písaní chyby a ako odstraňovať tie, ktoré ste už urobili
  • inšpiratívne čítanie a tvorivé písanie

Lektor: Spisovateľ, najpredávanejší slovenský autor, je autorom šiestich kníh, ktoré vyšli v prekladoch do viacerých jazykov. Popri spisovateľskej práci sa venuje aj tvorbe reklamných textov a stratégií. Napísal korporátne slogany viacerých významných spoločností, množstvo letákov, scenárov a firemných materiálov.

Cieľová skupina

Pracovníci, ktorých písomná komunikácia tvorí „image“ firmy, vrcholoví manažéri, pracovníci komunikačných oddelení, pracovníci reklamy, tvorcovia firemných, prezentačný materiálov, firemných časopisov.

Kontaktná osoba

Patrik Bednár
+421 2/526 207 47
euroview@euroview.sk

Hodnotenie
Organizátor