EuroView, s.r.o.

Spoločnosť EuroView, s.r.o. je profesionálna personálna a poradenská firma poskytujúca služby v štyroch základných oblastiach (pozri nasledujúce strany). Doménou v poskytovaných službách je v prvom rade tím skúsených konzultantov a psychológov. Systém práce je založený na individuálnom prístupe ku každému klientovi a jeho potrebám. V spoločnosti pracujú odborníci na slovenskí a českí firemný trh, ktorí disponujú detailným prehľadom o spoločnostiach, odvetviach a disponibilitou dostupnej pracovnej sily v daných regiónoch.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín