Detail kurzu

Obchodné stratégie na zahraničných trhoch

Agentúra SARIO

Popis kurzu

Jedným z dôvodov vstupu firiem na zahraničný trh je možnosť zvýšenia zisku, pretože spotreba a veľkosť domáceho trhu už neposkytuje príležitosti na expanziu. Monitoring a analýza cieľových trhov a vlastných možností je jeden zo základných predpokladov úspešného vstupu na nový trh. Ako, kedy, kam vstúpiť a hlavne ako si udržať svoje postavenie na zahraničnom trhu sa dozviete na našom seminári.

Obsah kurzu

  • Monitoring a analýza cieľových trhov a vlastných možností
  • Kľúčové faktory úspešnosti uplatnenia na cieľovom trhu
  • Definovanie cieľov a marketingová flexibilita
  • Strategické varianty a identifikácia nástrojov podpory predaja
  • Kooperatívny obchodný manažment
  • Personálna stratégia na zahraničnom trhu
  • Akčný plán ofenzívneho predaja

Cieľová skupina

Podnikateľské subjekty, fyzické a právnické osoby pôsobiace na zahraničných trhoch.

Kontaktná osoba

Jana Červíková
+421 2/582 601 36
cervikova@sario.sk

Hodnotenie
Organizátor