Detail kurzu

Španielsky jazyk - skupinové, individuálne, firemné kurzy

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Modulový kurz všeobecnej španielčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Tri moduly zodpovedajú trom vedomostným stupňom SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulov A1 je 184, A2 a B1 138 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre. skupinové kurzy otvárame s min. počtom 5 účastníkov

V prípade a individuálnych a firemných kurzov vyučovanie podľa potrieb klienta, cena za vyuč hodinu bude dohodnutá pri osobnom rozhovore.

Obsah kurzu

Jazykové kompetencie absolventa zodpovedajú definícii dosiahnutého vedomostného stupňa SERR. Súvisia s počtom absolvovaných modulov, kariérnymi ambíciami a potrebami, ako aj s osobnou motiváciou a schopnosťou osvojiť si cudzí jazyk.

Cieľová skupina

Dospelí a mládež vo veku nad 15 rokov vyučovanie 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny popoludní

Poznámka k cene

zľavy 5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník

Hodnotenie
Organizátor