IPA Slovakia, s.r.o.

Objavíme spolu príležitosti pre váš biznis a zlepšíme fungovanie vašej firmy optimalizáciou procesov a rozvojom ľudí.

Sme tím profesionálov, ktorý pomáha firmám byť lepšími. Vyše 20 rokov poctivo zvnútra von zavádzame vedomé inovácie a procesy, ktoré prinášajú potrebné zmeny. Efektívne prepájame odborné a manažérske zručnosti (hard & soft skills). Našimi klientmi sú spoločnosti bez rozdielu odvetvia, ktoré sa nezmierili s nedokonalosťou a aktívne cieľavedome pracujú na svojej budúcnosti. Veríme, že dôvera, vzájomný rešpekt a poctivá tímová spolupráca nám pomáha rozhýbať ľudí a neustále zlepšovať procesy. Spolu nájdeme nové a lepšie cesty. 

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín