Detail kurzu

Anglický jazyk - skupinové, individuálne, firemné kurzy

Akadémia vzdelávania Martin

Popis kurzu

Vedomostné úrovne  - začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí - skupinové kurzy  ; individuálne kurzy na objednávku ; firemné vzdelávanie

Kurzy sú zamerané na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu.


Obsah kurzu

Absolvent dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam. Uvedený kurz umožňuje poslucháčom zvoliť si rozsah kurzu podľa časových možností, kariérnych ambícií, osobnej motivácie a schopnosti učiť sa cudzí jazyk. Poslucháč môže absolvovať jeden, dva, prípadne viac modulov, čím sa posúva dopredu na vyšší stupeň jazykovej kompetencie v rámci jedného stupňa.


Cieľová skupina

Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť alebo zdokonaliť sa v cudzích jazykoch. skupinové kurzy otvárame s min. počtom 5 účastníkov

Ukončenie vedomostného stupňa – záverečný test písomnou a ústnou formou úspešný absolvent získa certifikát Akadémie vzdelávania na príslušnom stupni Spoločného európskeho referenčného rámca – A1,A2,B1,B2,C1.

Poznámka k cene

zľavy 5 % ISIC, ITIC, Sphere Card ; 10 % rodinný príslušník

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať