Detail kurzu

SPC III - Zavádzanie nástrojov SPC v organizácii

FBE Bratislava s.r.o.

Popis kurzu

Tréning je zameraný na efektívne zvládnutie postupu nasadzovania štatistických metód riadenia vo firmách v oblasti výroby a služieb. Účastníci sa oboznámia s úspešnými aplikáciami v iných firmách a dostanú formou prípadových štúdií návod, ako aplikovať štatistické metódy pri návrhu, zmene a neustálom zlepšovaní procesov, ako aj metodike Six Sigma.

Obsah kurzu

  1. Miesto štatistických metód v systémoch manažérstva kvality.
  2. Skúsenosti z využívania štatistických metód v organizáciách
  • Prehľad najčastejšie využívaných štatistických nástrojov a otázok súvisiacich s ich praktickou aplikáciou.

3. Postup pri zavádzaní s využitím PDCA cyklu zlepšovaní a riadení procesov

  • Plánovanie
  • Vykonanie
  • Overenie
  • Štandardizácia

4. Prípadová štúdia zavádzania štatistických metód

  • Tímový projekt riešenia simulovaného problému

5. Motivačné systémy k podpore využívania štatistických me­tód.

6.Posudzocvanie aplikácie štatistických metód v systémoch manažérstva kvality EN ISO 900 a IATF 16 949 certifi­kačnými orgánmi.


Cieľová skupina

Vedúci pracovníci zodpovední za kvalitu výroby a služieb, pracovníci útvarov riadenia kvality, TPV a výroby, vedúci tímov zlepšovania procesov.

Certifikát Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontaktná osoba


+421 2/544 185 13
fbe@fbe.sk

Hodnotenie
Organizátor