Detail kurzu

Činnosť manažéra kvality v organizácii

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom kurzu teoretické vedomosti a praktické skúsenosti pre vykonávanie funkcie manažéra kvality podľa požiadaviek normy ISO 9001, osvojiť si úlohy manažéra kvality v organizácii, vysvetliť význam a postavenie manažéra kvality. Nadobudnuté vedomosti overiť pri prezentácii úloh a testom.

Obsah kurzu

  • Úvod do systémov manažérstva kvality. Normy radu ISO 9000 a súvisiace predpisy
  • Systém kvality v certifikovanej organizácii
  • Dokumentácia systému kvality. Úlohy manažéra kvality
  • Plánovanie interných auditov. Evidencia a kontrola nápravných a preventívnych činností
  • Preskúmanie manažmentom
  • Zlepšovanie systému kvality. Integrované manažérske systémy
  • Skupinové riešenie modelovej situácie
  • Prezentácia výsledkov prác

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pracovníkov organizácií, ktorí vykonávajú alebo sa pripravujú na funkciu manažéra kvality.

Certifikát Osvedčenie o absolvované kurzu Poznámka k cene

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktná osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnotenie
Organizátor