Detail kurzu

Tvorba firemných médií, článkov a správ (Manažment informácií v organizácii)

Communication House, s.r.o.

Popis kurzu

Dvojdňový interaktívny tréning s certifikátom (akreditácia Ministerstva školstva SR)

Obsah kurzu

Blok 1 – Firma a komunikácia

 • predstavenie účastníkov
 • komfortná zóna, komunikačné šumy
 • komunikácia firmy navonok a dovnútra
 • dotknuté strany – najmä akcionári a topmanažéri – sú na našej

  strane?

 • začíname na zelenej lúke alebo naskakujeme na vlak?
 • komunikačný audit vo firme a čo ďalej
 • nástroje internej komunikácie vo firme
 • zavádzanie nových nástrojov
 • spolupráca s HR – školenia
 • tipy na dobrú prezentáciu
 • financovanie novín a finančné položky pre tvorbu firemných

  novín

 • časový plán firemného magazínu (time management, odbúranie

  stresu)

 • interná komunikácia ako celok

Blok 2 – Paleta našich nástrojov

 • kaskádová informovanosť na všetkých poschodiach organizácie –

  čo nenechať na náhodu

 • stretnutia zamestnancov s manažmentom
 • stretnutia tímov – stručné a obsažné
 • projekty firmy – naša úloha v nich a náš prospech
 • interné kampane
 • firemný časopis, newsletter
 • médiá a ich rôzna periodicita
 • intranet
 • nástenky, obrazovky, bannery, pútače
 • firemná pošta – maily

Blok 3 – Rodí sa firemné médium „do ruky“

 • plán novín (časopisu) podľa strán
 • vyhľadávanie tipov – spolupráca s oddeleniami firmy a úskalia
 • avíza, rubriky, nadpisy, titulky
 • noviny a zrkadlo
 • komunikácia s grafikom, tlačiarňou
 • najdôležitejšie zo štylistiky, žánrov
 • tvorba článkov, písanie textov
 • jazykové korektúry, náhľady
 • obrázky v podnikovom médiu, minifotokurz
 • zlaté pravidlá pre prácu s médiami
 • inzercia – klady a zápory

Blok 4 – Kontext a hranice internej komunikácie

 • podujatia pre zamestnancov – organizácia športových hier,

  oddychových podujatí

 • teambuildingy
 • webová stránka a zákaznícke médiá
 • tlačový zákon
 • prieskumy a spätná väzba
 • distribúcia médií – ako ju využiť v náš prospech
 • prezentácia vlastného projektu – súťaž
 • písanie krátkeho článku v ľubovoľnom žánri
 • prípadové štúdie – tvorivá dieňa – sumarizácia
 • hodnotenie tréningu a odovzdanie certifikátov

Cieľová skupina

Pre redaktorov podnikových/fi­remných novín a tých (prednostne zamestnancov komunikačných a personálnych oddelení), ktorí tento nástroj majú na starosti, prípadne do novín často prispievajú. Pre začínajúcich i ostrieľaných pisateľov.

Certifikát certifikát

Kontaktná osoba

Anton Oberhauser, Mgr.
+421 55/623 00 70
aoberhauser@communicationhouse.sk

Hodnotenie
Organizátor