Detail kurzu

Intenzívny jazykový kurz - anglický jazyk

Jazyková škola ALFA

Popis kurzu

Zvládnutie anglickej konverzácie v bežných životných situáciách na základnej, mierne-pokročilej, pokročilej úrovni.

Obsah kurzu

www.jazykovaskolaalfa.sk- intenzívny komunikačný anglický jazykový kurz s využitím metódy sugestopédie, pomocou náčuvov v hladine Alfa

Cieľová skupina

Kurz je určený všetkým záujemcom o štúdium anglického jazyka.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní Poznámka k cene

zľavy na www.jazykovaskolaalfa.sk

Kontaktná osoba

Ľubica Vanková
+421 907 427 457
info@jazykovaskolaalfa.sk

Hodnotenie




Organizátor