InSYS spol. s r. o.

Školenia práce s PC, rekvalifikačné, účtovnícke a jazykové kurzy pre jednotlivcov, pre firmy, inštitúcie, individuálne. Ponúkame primeranú obsahovú náplň rovnako pre pokročilých užívateľov počítačov ako i pre počítačových začiatočníkov. Vzdelávacie a tréningové programy v oblasti interpersonálnej komunikácie a personálnej práce, manažérske tréningy. Automatizácia spracovania dát v prostredí MS Office - Power BI nástroje, MS Access. Komplexné dodávky programových riešení, spolu s ich efektívnym začlenením do informačnej sústavy podniku. 

Nenechajte súčasnú situáciu zastaviť Váš rozvoj.Všetky kurzy, školenia a konzultačné služby vieme sprostredkovať vzdialene.

Zoznam kurzov inštitúcie

Názov kurzu Cena Termín