Detail kurzu

PILČÍK - osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti v zmysle schváleného projektu. Na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti po osobitnom dohovore je možné zabezpečenie praxe v rozsahu 8 hod. 
Uvedený kurz je vhodný pre zamestnancov pre prácu s drevom v manipulačných skladoch, stolárskych dielňach, tesárov, pre priečne skracovanie dreva, drobná preriezka a pod. Uvedený preukaz neoprávňuje pracovať  pri ťažbe dreva. Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.

Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 10.3 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti v celkovom rozsahu 16 hodín.

Cieľová skupina

Osoby pracujúce s drevom v manipulačných skladoch, stolárskych dielňach, tesárov, pre priečne skracovanie dreva, drobná preriezka a pod. 
Certifikát Preukaz pílčíka Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a vydanie preukazu

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať