Detail kurzu

PILČÍK - Osoba na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva - základný kurz

JUMA Trenčín s.r.o.

Popis kurzu

Základný kurz osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva v zmysle schváleného projektu. Na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva po osobitnom dohovore je možné zabezpečenie praxe v rozsahu 40 hod.
Ťažba je definovaná ako  práca pozostavajúca zo spilovania (výrubu) stromov, spracovania vývratov, zlomov a polomov, uvoľňovania zavesených stromov a podpílených stromov, odvetvovania a odkôrovania stromov a skracovania dreva (drevo je spílený strom, odvetvený strom, kmeň a sortimenty dreva určené na ďalšie spracovanie alebo použitie). Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov. Pre zaradenie do kurzu je podmienka potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – lekársky posudok nie starší ako 6 mesiacov.


Obsah kurzu

Stanovený legislatívne v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v zn. nesk. predp. a vyhl. MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z. - skupina 10.2 - Výchova  a vzdelávanie osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.

Cieľová skupina

Osoby pracujúce pri ťažbe dreva
Certifikát Preukaz pílčíka Poznámka k cene

V cene je zahrnutý kurz a vydanie preukazu

Kontaktná osoba

Ing. Viliam Varhaník
032 - 743 42 37
juma@juma.sk

Hodnotenie
Organizátor