Detail kurzu

Word - mierne pokročilý (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom počítačového kurzu Word – mierne pokročilý je naučiť absolventov jednoducho a rýchlo vytvárať textové dokumenty.

Absolvent vie vytvárať dokumenty na základe firemných šablón, pozná nástroje pre rýchle úpravy formátu dokumentu vrátane zabezpečenia jednotného vzhľadu a konzistencie textu, dokáže efektívne vytvárať aj veľké a zložité tabuľky, pozná možnosti vkladania obrázkov a grafov do textu.

Obsah kurzu

PRÁCA SO ŠABLÓNAMI A EXPORT DÁT

 • Tvorba nových súborov založených na predlohách šablón
 • Vytváranie vlastných šablón
 • Prevod súborov na šablóny a naopak
 • Možnosti ukladania súborov v iných formátoch

FORMÁTOVANIE TEXTU A ODSEKU

 • Podrobné nastavenia formátu písma
 • Vkladanie pevných medzier
 • Ručné a automatické zalomenie strany
 • Mäkké zalomenia riadkov
 • Zobrazenie skrytých znakov
 • Zarážky a medzery pred a za odsekom
 • Použitie viacúrovňového číslovania

ŠTÝLY

 • Formátovanie s využitím štýlov
 • Rozdelenie štýlov a ukážky ich využitia
 • Použitie prednastavených štýlov pre úpravu vzhľadu textu
 • Zmena atribútov štýlov

VYHĽADÁVANIE A ZÁMENA HODNOT

 • Ako rýchle vyhľadať požadované hodnoty v rozsiahlych dokumentoch
 • Prehľadávanie len zvolených oblastí
 • Vyhľadávanie podľa formátov
 • Vyhľadávanie a nahrádzanie špeciálnych objektov

TABULÁTORY

 • Definovanie zarážok tabulátorov
 • Nastavenie vodiacich znakov pre zarážky tabulátorov
 • Modifikácia vlastností zarážok

TABUĽKY - TVORBA A ICH ÚPRAVA

 • Použitie nástrojov ceruzka a guma
 • Zlučovanie a rozdeľovanie buniek
 • Rovnomerné rozmiestnenie riadkov
 • Formát tabuliek
 • Zoraďovanie údajov v tabuľkách
 • Vloženie pracovného hárku programu Excel do Wordu
 • Konverzia tabuliek na text a naopak

VKLADANIE OBRÁZKOV A GRAFOV

 • Umiestnenie obrázkov v texte
 • Obtekania textu okolo obrázkov
 • Úpravy vlastností obrázkov
 • Vkladanie organizačných schém
 • Práca s automatickými tvarmi

NÁSTROJE WORDU

 • Automatická kontrola pravopisu v dokumente
 • Zmeny možností nastavenia Wordu

Cieľová skupina

IT kurz Word – mierne pokročilý je určený pre užívateľov so základnými znalosťami práce v programe Word, ktorí si chcú svoje vedomosti prehĺbiť, spoznať pokročilé nástroje tohto programu a vedieť program Word pre svoju každodennú prax efektívnejšie využívať.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú základné znalosti práce s programom Word (otváranie a ukladanie dokumentov, vkladanie textu, jednoduché formátovanie textu, vytvorenie jednoduchej tabuľky a pod.
Odporúčané sú vedomosti na úrovni kurzu Word - základy, prípadne porovnateľné vedomosti získané praxou.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Termíny realizácie: 23.05. a 30.05.2024.V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať