Detail kurzu

Excel - grafické analýzy údajov (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Excel – grafické analýzy a zobrazenie údajov oboznámi účastníkov ako grafy vytvárať, ako si zvoliť správny typ grafu, prispôsobiť jeho formát a umiestnenie, ako dáta správne analyzovať a interpretovať ich.

Obsah kurzu

 • GRAFICKÉ ANALÝZY ÚDAJOV - ZÁKLADY
 • vytvorenie grafu
 • prepnutie orientácie riadkov a stĺpcov
 • základné formátovanie grafu
 • pomenovanie grafu a jeho súčastí
 • Typy grafov
 • stĺpcový a pruhový
 • spojnicový a XY bodový graf
 • povrchový graf (3D zobrazenie)
 • priestorový graf
 • koláčový graf
 • prstencový a bublinový graf
 • burzový graf
 • Grafy v bunkách (od verzie 2010)
 • vytváranie a editácia grafov
 • typy grafov
 • GRAFICKÉ ANALÝZY ÚDAJOV POKROČILÉ TECHNIKY
 • zložitejšie formátovanie grafu
 • pridanie ďalšej rady do grafu
 • zmena veľkosti údajovej rady
 • zmena typu grafu
 • vedľajšia os Y (pridanie druhej osy do grafu)
 • skladané grafy
 • pridanie (odobranie) niektorých prvkov grafu.
 • Vloženie grafov do iných aplikácií
 • graf uložený do obrázku
 • prepojený graf s pôvodnými údajmi v Microsoft Excel
 • neprepojený graf s pôvodnými údajmi v Microsoft Excel
 • Vkladanie tvarov a obrázkov do grafu
 • pridávanie tvarov
 • úprava tvarov
 • presúvanie a rozmiestňovanie tvarov
 • Spojnice trendu a chybové úsečky
 • pridanie spojnice trendu
 • použitie chybových úsečiek
 • vynášacie čiary
 • Špeciálne typy grafov
 • dynamický graf
 • automaticky doplňujúci sa graf

Cieľová skupina

IT kurz Excel – grafické analýzy údajov je určený pre všetkých užívateľov programu Excel, ktorí sa chcú vedieť vytvárať a upravovať grafy a zároveň chcú spoznať základné i pokročilé techniky pre tvorbu grafických analýz dát v programe MS Excel.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:Požadované sú znalosti práce s programom MS Excel na úrovni tém kurzu Excel - základy (získané absolvovaním daného základného kurzu, príp. porovnateľné znalosti získané praxou).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  
bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor