Detail kurzu

Excel - kontingenčné tabuľky - základy (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový online kurz Excel – kontingenčné tabuľky - základy oboznámi jeho účastníkov so základnými princípmi práce s kontingenčnou tabuľkou, t.j. ako si korektne pripraviť spracovávané údaje, navrhnúť, vytvoriť a používať jednoduché kontingenčné tabuľky, údaje v nich podľa potreby formátovať, správne zoskupovať, filtrovať i selektovať.
Spracovávané údaje sa tiež účastníci kurzu naučia prezentovať v grafickej podobe prostredníctvom kontingenčných grafov.

Obsah kurzu

 • VYTVORENIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY
 • Základné vysvetlenie princípu kontingenčných tabuliek
 • Pravidlá korektnej prípravy zdrojových údajov

 • PRÍPRAVA ÚDAJOV V HÁRKU K ANALÝZE
 • Základné vysvetlenie princípu kontingenčných tabuliek
 • Kontrola formátu údajov a dátového typu
 • Výhody tabuľky Excelu ako zdroja údajov

 • VYTVORENIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY Z ÚDAJOV V JEDNOM HÁRKU 
 • Zoznam polí kontingenčnej tabuľky
 • Pridanie polí do kontingenčnej tabuľky
 • Význam polí v popisoch a v hodnotách
 • Odstránenie polí z kontingenčnej tabuľky
 • Panel nástrojov Kontingenčná tabuľka

 • PRÁCA S KONTINGENČNOU TABUĽKOU
 • Zmena názvu kontingenčnej tabuľky
 • Presun a kopírovanie
 • Zmazanie kontingenčnej tabuľky
 • Aktualizácia údajov
 • Zmena zdrojových údajov

 • FUNKCIE PRE KONTINGENČNÉ TABUĽKY
 • Práca s poľami v dátovej oblasti
 • Použitie jednej aj viacerých súhrnných funkcií pre tvorbu analýz
 • Zmena funkcie súhrnu - „zhrnúť ako ...“
 • Výpočet v riadku „celkový súčet“
 • Zmena zobrazenia výpočtu „% z celku“

 • VYTVÁRANIE SÚHRNOV S VIACERÝMI PREMENNÝMI
 • Premenovanie polí a položiek
 • Zmena typu súhrnov
 • Zobrazovanie celkových súčtov a medzisúčtov - analýza podrobností 
 • Skrytie a zobrazenie údajov
 • Vytváranie intervalových kategórií pre časové údaje - zoskupovanie
   
 • FORMÁTOVANIE KONTINGENČNEJ TABUĽKY
 • Rozloženie kontingenčnej tabuľky
 • Automatické a ručné formátovanie kontingenčnej tabuľky
 • Nastavenie východiskového formátu kontingenčných tabuliek
 • Nastavenie numerického formátu výsledkov

 • ZORAĎOVANIE A FILTROVANIE ÚDAJOV V KONTINGENČNÝCH TABUĽKÁCH
 • Abecedné zoraďovanie podľa popisov
 • Zoradenie podľa hodnôt
 • Filtrovanie na základe popisov
 • Filtrovanie na základe hodnôt: porovnanie k hodnote, prvých 10 položiek 
 • Požitie stany filtra a rýchleho filtra

 • KONTINGENČNÉ GRAFY V EXCELI
 • Vytvorenie kontingenčného grafu nad existujúcou tabuľkou
 • Vytvorenie kontingenčného grafu z údajov
 • Panel nástrojov Kontingenčný graf
 • Výber typu grafu
 • Zmena umiestnenia grafu
 • Okno so zoznamom polí
 • Základné úpravy a formátovanie grafu
 • Zmena rozloženia polí v kontingenčných grafoch

Cieľová skupina

IT kurz Excel kontingenčné tabuľky - základy je určený pre mierne pokročilých používateľov Excelu, ktorí sa stretávajú s požiadavkou spracovávať veľké množstvo údajov v Exceli, prípadne tiež z externých databáz a chcú preto získať znalosti práce s kontingenčnými tabuľkami.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú mierne pokročilé znalosti práce s programom MS Excel a to na úrovní tém kurzu Excel - mierne pokročilý, prípadne zrovnateľné znalosti získané praxou.

Požadované nie sú žiadne doterajšie skúsenosti s prácou s kontingenčnými tabuľkami.

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás, radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám, potrebám a možnostiam - kontaktujte nás pre  bližšie info (ivit.sk) »»»  

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

K online školeniu pridávame 1 hodinu NAVYŠE a ZADARMO. V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať