Detail kurzu

Excel pre pokročilých (Interaktívny online kurz s lektorom naživo)

IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o.

Popis kurzu

Počítačový kurz Excel pre pokročilých oboznámi účastníkov s princípmi pokročilej práce pri výpočtoch, analýze údajov vrátane využitia kontingenčných tabuliek, databázových nástrojov a tiež s možnosťami zabezpečenia svojich dát na úrovní hárkov i zošitov v Exceli.

Obsah kurzu

 • PRISPÔSOBENIE PRACOVNÉHO PROSTREDIA A APLIKÁCIE
 • Vytvorenie vlastných kariet, export a import nastavenie pásu nástrojov (2010)  
 • Možnosti nastavenia zobrazenia pre Excel
 • Používanie doplnkov v Exceli

 • PRÁCA SO SÚBORMI V EXCELI
 • Šablóny súborov
 • Zálohovanie súborov
 • Kompatibilita medzi verziami
 • Vlastnosti súborov

 • VZORCE A FUNKCIE V EXCELI
 • Relatívne, absolútne a kombinované odkazovanie v Exceli (fixácia buniek – F4, $) 
 • Použitie definovaných názvov vo vzorcoch (pomenovanie oblastí)
 • Zobrazenie predchodcov a následníkov vzorcov, krokovanie výpočtu 
 • Odstránenie cyklických odkazov a ostatných chýb vo vzorci
 • Kombinovanie a vnáranie funkcií
 • Kompatibilita funkcií medzi verziami
 • Knižnica funkcií
  Matematické a štatistické funkcie (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, CEILING, FLOOR, MROUND, SUMIF, COUNTIF, SUBTOTAL, COUNTBLANK)
  Vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, LOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
  Funkcie pre dátum a čas (NOW, YEAR, MONTH, DAY, WEEKDAY, WEEKNUM)
  Logické funkcie (IF, IFERROR, AND, OR)
  Textové funkcie (CONCATENATE, VALUE, LEN, MID, LEFT, RIGHT)

   
 • PRÍPRAVA A KONTROLA ÚDAJOV
 • Špeciále kopírovanie
 • Overovanie vstupných hodnôt
 • Podmienené formátovanie tabuliek (vstavané a vlastné kritéria)
 • Eliminácia duplicít

 • BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV
 • Zabezpečenie údajov na rôznych úrovniach (Súbor, Zošit, Hárok, Bunka)
   
 • ANALÝZA ÚDAJOV
 • Citlivostná analýza údajov (Hľadanie riešenia, Správca scenárov) 
 • Zlučovanie údajov

 • DATABÁZOVÉ NÁSTROJE V EXCELI
 • Viacúrovňové zoraďovanie
 • Automatický a rozšírený filter
 • Medzisúčty a zoskupovania údajov

 • KONTINGENČNÉ TABUĽKY a GRAFY
 • Využitie kontingenčných tabuliek
 • Základné princípy tvorby KT
 • Definovanie rozloženia a formátovanie v KT
 • Súhrnne funkcie
 • Aktualizácia údajov v KT
 • Zoskupovanie údajov v popisoch (textu, dátum a čas, čísla)
 • Zoraďovanie a filtrovanie údajov
 • Grafická analýza  údajov – kontingenčné grafy

 • IMPORT A EXPORT
 • Základné spôsoby importu externých dát v Exceli
 • Definovanie ODBC spojenia
 • Dynamické importovanie dát z internetu a intranetu
 • Riešenie problémov, synchronizácia údajov

 • SPOLUPRÁCA V EXCELI
 • Použitie komentárov
 • Zdieľanie súborov
 • Vymedzenie rozsahu možných úprav používateľom
 • Kontrola vykonaných zmien
 • Zlučovanie súborov

 • TVORBA MODELOV A FORMULÁROV
 • Ovládacie prvky (tlačidlo, prepínač, číselník,...)

Cieľová skupina

IT kurz Excel pre pokročilých je určený pre už "zabehnutých" používateľov Excelu, ktorí sa chcú zoznámiť s pokročilými nástrojmi programu Excel a spoznať pokročilé princípy práce s nimi.

Kurz je zameraný na oboznámenie sa s pokročilými nástrojmi programu Excel a ich zvládnutie za účelom urýchlenia si a zefektívnenia svojej práce v prostredí aplikácie MS Excel.

POŽADOVANÉ VSTUPNÉ VEDOMOSTI:
Požadované sú znalosti na stredne pokročilej úrovni práce s Excelom (na úrovni tém počítačového kurzu Excel – mierne pokročilý, príp. porovnateľné vedomosti získané praxou).

FIREMNÉ IT KURZY v priestoroch vašej spoločnosti:
Preferujete uzatvorený firemný kurz v priestoroch Vašej spoločnosti? 
Kontaktuje nás pre bližšie informácie, ... radi ho pripravíme a prispôsobíme Vašim predstavám a požiadavkám.

Certifikát Osvedčenie spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológií, s.r.o. o absolvovaní kurzu Poznámka k cene

Termíny školenia: 14. a 21.05.2024. V cene školenia je OSVEDČENIE o absolvovaní, ŠTUDIJNÝ MATERIÁL v slovenskom jazyku a SADA PRÍKLADOV pre účastníkov, prostredníctvom ktorých budú lektorom preberané jednotlivé témy školenia.

Kontaktná osoba


+421 902904242
porubsky@ivit.sk

Hodnotenie
Organizátor