Detail kurzu

Nové požiadavky normy ISO 19011:2018

DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia s revidovanou normou ISO 19011:2018 a so zmenami oproti norme ISO 19011:2012

Obsah kurzu

-Oboznámenie sa s predmetom, cieľmi a metodikami auditu -Zásady a definície z novej revízie normy ISO 19011:2018 -Zmeny oproti norme ISO 19011:2012 -Techniky auditovania, psychologické aspekty auditu -Význam a prínos procesných auditov -Riešenie najčastejších problémov pri audite a praktické cvičenia -Diskusia

Cieľová skupina

Pre všetkých interných a externých audítorov.

Kontaktná osoba

Daniela Matyášová
+421 2/444 552 82
daniela.matyasova@dnvgl.com

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať