Detail kurzu

Výklad a spôsob auditovania požiadaviek normy ISO 14001:2015 na systém environmentálneho manažérstva

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Účastník tréningu samostatne dokáže pochopiť, aplikovať a auditovať vo vlastnej organizácii požiadavky normy ISO 14001:2015

Obsah kurzu

Samotný tréning je zameraný na praktické objasnenie zručností potrebných pre efektívne preverenie dodržiavania požiadaviek uvedenej normy v praxi. Budúci audítori sa naučia ako využívať výsledky identifikácie, posúdenia a monitorovania EMS rizík a environmentálnych aspektov pri auditovaní, ako preverovať riadenie odpadového hospodárstva, vzniku a vypúšťania odpadových vôd a emisií do ovzdušia, hospodárenia s prírodnými zdrojmi i ostatných vplyvov pôsobiacich na životné prostredie (úniky látok, hluk, zápach a pod.). Okrem toho sa účastníci tréningu naučia ako preverovať aj také elementy manažérskeho systému, ako je komplexnosť identifikácie a určovania významnosti environmentálnych aspektov alebo EMS rizík a príležitosti, čo je to EMS kontext organizácie a ako súvisí so zainteresovanými stranami, ich očakávaniami a požiadavkami. Tiež bude vysvetlené ako posúdiť vhodnosť komunikácie, dostupnosť zdrojov, adekvátnosť havarijnej prevencie a pripravenosti, environmentálnej výkonnosti alebo efektívnosti nápravnej činnosti.

Forma školenia: pošleme Vám link, cez ktorý sa pripojíte na školenie .

Cieľová skupina

Tréning je určený interným audítorom a záujemcom o zavedenie systému environmentálneho manažérstva, respektíve tým, ktorí majú záujem získať informácie o požiadavkách normy ISO 14001:2015 a spôsobe ich aplikácie v rôznych typoch organizácií.

Certifikát osvedčenie s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 905 866 663
svitacova@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor