Detail kurzu

Využitie psychológie vo výberovom procese alebo ako nevyberať lenivcov, pseudointeligentov či sociopatov

Persea, s.r.o., MAYAKO, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľ prvého modulu:
 • uchopiť význam správneho výberu zamestnancov a jeho prepojenie s produktivitou­ práce
 • dosiahnuť čo najlepšiu efektivitu obsadzovania pozícií
 • získať vo výberovom procese kľúčové informácie a “dôkazy” pre rozhodnutie o prijatí či neprijatí kandidáta
Cieľ druhého modulu:
 • porozumieť psychologickým testom v situáciách výberu
 • základná interpretácia psychologického profilu kandidáta
 • ako vidieť viac než je na prvý pohľad viditeľné

Obsah kurzu

Obsah prvého modulu:
 • podstata umenia vedenia rozhovoru (ako na rozhovore získať dostatok argumentov pre alebo proti)
 • priebeh pohovoru (štandardný postup), príprava pohovoru, znalosť popisu práce, CV, kompetencií, Flanaganova metóda kritických prípadov
 • zdroje otázok (poznatky o práci, kritické prípady, atď.), ako sa vyhnúť očakávaným otázkam
 • formy a prístupy k výberovému pohovoru – biografický, na základe kritérií posudzovania, stresový, povahový, štruktúrovaný orientovaný na situáciu, na správanie, štruktúrované psychometrické pohovory
 • techniky kladenia otázok (zdôvodnenia) – otvorené otázky vs. uzatvorené otázky, otázky zamerané na predchádzajúce správanie, vyvažujúce otázky, otázky idúce do hĺbky, zavádzajúce otázky (odhalenie pritakávania), reflexívne otázky, ťažko zodpovedateľné otázky, konkretizujúce otázky, overovacie otázky, hypotetizujúce o­tázky
 • pravidlo 80% ku 20%, vytváranie dobrých vzťahov, etické otázky zaobchádzania s kandidátmi, uvedomovanie si “reprezentatívnej funkcie“
 • identifikácia verbálnych a neverbálnych signálov, udržiavanie plynulosti a kontroly nad rozhovorom, zrkadlenie a ticho
 • výhody/nevýhody interview ako výberovej metódy
 • podvádzanie, manažment dojmu – ako identifikovať pravdivé a predstierané
 • zdroje otázok (poznatky o práci, kritické prípady, atď.), ako sa vyhnúť očakávaným otázkam
 • ako efektívne hodnotiť výstupy z rozhovoru – zameranie na predchádzajúce správanie (STAR technika), na spôsobilosť, motiváciu, kariéru, prácu, mimopracovné záujmy, hodnotenie a bodovanie odpovedí, dôležitosť poznámok
 • nástrahy vedenia rozhovoru – chyby hodnotenia a prvého dojmu, chybné overovanie požiadaviek, zakázané a zbytočné otázky, nedostatok informácií, nadbytok nepodstatných informácií, tlak na obsadenie pozície
Obsah druhého modulu:
 • keď sa spojí nedostatok talentu s nedostatkom/nad­bytkom húževnatosti, katastrofa je na ceste
 • základné súvislosti výberu zamestnancov odlišujúce odborný výber od neodborného
 • neverbálne pele mele, identifikácia verbálnych a neverbálnych signálov, udržiavanie plynulosti a kontroly nad rozhovorom, zrkadlenie a ticho
 • prehľad hlavných metód výberu zamestnancov z hľadiska ich využiteľnosti v psychológii
 • načo je dobré meranie prirodzenej mentálnej angažovanosti (detekcia lenivcov)
 • inteligencia, jej druhy a význam vo výbere zamestnancov, metódy jej postihovania
 • odlišovanie „pseudointeli­gencie“
 • testy inteligencie – najvyššia validita zo všetkých psychodiagnos­tikých metód
 • kognitívne schopnosti a štruktúrované interview – vysoká validita voči pracovnému výkonu
 • osobnosť – základné východiská faktorovej koncepcie osobnosti a im zodpovedajúce metódy, dvojfaktorová koncepcia, Jungova štvorfaktorová koncepcia, systém Big Five a im zodpovedajúce metódy, multifaktoriálne prístupy k osobnosti a im zodpovedajúce me­tódy
 • osobnosť v interakcii, základné východiská interakčných prístupov, metódy postihovania celkového nastavenia interakcie
 • metódy postihovania špecifických interakčných tendencií
 • predikcia úspešnosti prostredníctvom testov a dotazníkov
 • narcizmus, machiavelianizmus, psychopatia, možnosť predikcie patológie prostredníctvom testov a dotazníkov, šarmu inteligentných psychopatov sa ťažko odoláva, detekcia rizikového správania a porúch osobnosti v testoch a dotazníkoch
 • Test implicitných asociácií – nová metóda testovania osobnosti odolná voči úmyselným prikrášľovaniam
Organizačné informácie:

Prvý modul 16.01.2015; Druhý modul 23.01.2015 Miesto: Grösslingova 4, Bratislava Lektori: PhDr. Martin Jakubek, PhD., Mgr. Silvia Korbašová, PhD./ PhDr. Zuzana Erdélyiová Cena:180 Eur vrátane DPH/1 školiaci deň/ 1 účastník. Cena zahŕňa účasť na školení, školiace materiály, výbornú kávu a chutné občerstvenie.Cena nezahŕňa obed, dopravu, ubytovanie.

Cieľová skupina

Program je určený riadiacim manažérom a HR manažérom, HR špecialistom či personalistom, ktorí si chcú vedieť vybrať takého človeka do tímu, ktorý svoju prácu bude vedieť robiť dobre a aj s radosťou.

Výrazná väčšina tréningu je venovaná zážitkovým metódam. Interaktívne techniky sú doplnené o krátke teoretické vstupy. Nudiť sa nebudete :)

Kontaktná osoba

Mgr. Zuzana Bartalská
+421 2/527 311 33
bartalska@persea.sk

Hodnotenie
Organizátor