Detail kurzu

Špecialista odpadového hospodárstva

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom.

Obsah kurzu

1. Modul: Nakladanie s odpadmi
 • Prehľad právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny
 • Základné definície
 • Povinnosti firiem pri nakladaní s odpadmi
 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi
 • Osobitné druhy odpadov – stavebné odpady, komunálne odpady
 • Súhlasy na nakladanie s odpadmi, forma a obsah žiadosti na ich vybavenie
 • Registrácia – elektronické podanie
 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona
2. Modul: Vedenie evidencií odpadov
 • Prehľad všetkých evidencií pri nakladaní s odpadmi
 • Spôsob vedenia evidencie odpadov
 • Vypĺňanie Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaním s ním
 • Ďalšie evidenčné a ohlasovacie povinnosti pri nakladaní s odpadmi
3. Modul: Rozšírená zodpovednosť výrobcov
 • Prehľad právnych predpisov v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov s poukázaním na posledné zmeny a pripravované zmeny
 • Základné definície v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov
 • Povinnosti firiem pri uvádzaní jednotlivých vyhradených výrobkov na trh
 • Identifikácia a príklady najčastejších nedostatkov pri plnení povinnosti výrobcov vyhradených výrobkov
 • Limity zhodnotenia a recyklácie – príklady plnenia
 • Autorizácia a jej udelenie pre jednotlivé subjekty
 • Rozsah sankcií za neplnenie ustanovení zákona o obaloch
4. Modul: Vedenie evidencie a ohlasovanie – vyhradené výrobky a odpady z nich
 • Prehľad všetkých evidencií jednotlivých vyhradených výrobkov a odpadov z nich
 • Spôsob vedenia evidencie – príklady jej vedenia
 • Vypĺňanie Ohlásenia jednotlivých vyhradených výrobkov a odpadov z nich
 • Elektronizácia uvedených činností

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom, vedúcim pracovníkom a všetkým záujemcom o problematiku.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať